За АкадемиятаДетската академия на науките, изкуствата и спорта
е частна, извънучилищна, научнообразователна институция, създадена от д-р Ирина Шопова, като средище за развитие и подкрепа на таланта и уменията на децата в сферата на науките, изкуствата и спорта.

Целите и методите на работа в Академията са насочени към създаването на подходящи условия за интензивно ранно детско развитие чрез изпреварващо обучение и ранна специализация и в частност, чрез ранно езиково и музикално обучение, изпреварващо обучение по изкуства, математика, състезателна математика и точни науки, както и разнообразна физическа активност.

Ето защо, към Академията е създадена Детска градина с Център за ранно детско развитие за децата от шест месеца до 7-годишна възраст. Основната цел на заниманията с малките деца е създаването на спокойна среда, близка до домашната, наситена със стимули за разгръщане на творческия потенциал на всяко дете още от предучилищна възраст. В авторската образователна програма са предвидени часове за ранно ограмотяване на български език, интензивно изучаване на два чужди езика (английски и немски, френски, испански, руски или китайски), музикално "пробуждане", балет, танци, сценични и изобразителни изкуства и изпреварващо обучение по математика, училище по плуване, както и богат избор от ежедневни спортни занимания и тренировки.

Сред  основните дейности, заложени в концепцията на Детската академия, е и съвместната работа с настоящи и бъдещи родители и преподаватели на децата, реализираща се чрез създадената през 2012 г. Академия за родители и основаната през 2016 г. Академия за учители. Целта ни е да подкрепим родителите и преподавателите в ролята им на родители, възпитатели и обучители. 

Към Детската академия е изграден и Терапевтичен и консултативен център за работа с деца и родители в областта на арт терапията, музикотерапията, психотерапията и логопедията. 

През 2015 г. екипът на Детската академия, съвместно с Фондация "За по-добро образование", насочва усилията си и към работа с деца в неравностойно положение и/или със специални образователни потребности.

През 2019 г. е създаден нашият Институт за ранно детско развитие и изпреварващо обучение, чийто екип разработва, организира и прилага програми за изпреварващо обучение и работа с талантливи деца.

От 2022 г. отделяме специално внимание на психологическата работа с деца в групи и разработихме програма за работа с деца чрез метода психодрама и ролеви игри.

Преподавателският екип на Академията се състои от висококвалифицирани специалисти в областта на хуманитарните и точните науки, изкуствата, музиката и спорта.Всички ние, преподавателите в Детската академия, сме обединени от идеята да предадем нашата любов към науката и творчеството на децата, за да ги окуражим да пресъздадат собствените си детски мечти с четки и боички, на белия лист, с мишка, ноти, глина, танц, микроскоп и телескоп.Ние искаме да предложим възможност на всяко дете от най-ранна възраст да се докосне до безграничния свят на науката, да се превърне в творец или шампион, да открие своята сила и да развие своя потенциал, като избира сред неограничен брой научни дисциплини, видове изкуства или спорт и под ръководството на добър преподавател да достигне своя „звезден“ миг.

Ние вярваме, че любовта към науката и творчеството се заражда в първите години от живота ни, но остава завинаги.

Пътят към звездите започва с детска мечта.