Изпреварващо обучение

ШКОЛА ЗА ИЗПРЕВАРВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Като съществена част от Детската академия на науките, изкуствата и спорта, Школата за изпреварващо обучение има за цел да даде възможност на децата с изявени интереси в определена сфера на човешкото познание да задълбочат своите знания и да развият уменията и таланта, които притежават, по-рано и за по-кратки срокове.

Школата за изпреварващо обучение предлага специализирани курсове за деца и младежи от 4 до 19 години. Работата е организирана индивидуално или в малки групи от 2 до 6 деца, присъствено или под формата на Дистанционно обучение.

Една от задачите на курсовете за изпреварващо обучение е подготовката на децата за явяването им на състезания, олимпиади или изпити.
За целите на успешната работа и поддържането на достигнатите нива на умения и компетентност, в много от курсовете е предвидено възлагането на домашна работа.

Курсовете са разделени на модули, които покриват определено ниво на познания и в повечето случаи завършват с вътрешен изпит за доказване на постигнатото равнище.


Записването за индивидуални занимания, курс или програма в Академията се извършва чрез изпращането на и-мейл на адрес: office@childrens-academy-bg.com или по телефона на номер 0888222863.