Изпреварващо обучение

ШКОЛА ЗА ИЗПРЕВАРВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Като съществена част от Детската академия на науките, изкуствата и спорта, Школата за изпреварващо обучение има за цел да даде възможност на децата с изявени интереси в определена сфера на човешкото познание да задълбочат своите знания и да развият уменията и таланта, които притежават, по-рано и за по-кратки срокове.

Школата за изпреварващо обучение предлага специализирани курсове за деца и младежи от 5 до 19 години. Работата е организирана индивидуално или в малки групи, в присъствен формат.

Една от задачите на курсовете за изпреварващо обучение е подготовката на децата за явяването им на състезания, олимпиади или изпити.
За целите на успешната работа и поддържането на достигнатите нива на умения и компетентност, в много от курсовете е предвидено възлагането на домашна работа.

Курсовете са разделени на модули, които покриват определено ниво на познания и в повечето случаи завършват с вътрешен изпит за доказване на постигнатото равнище.