За учители

Програми, насочени към педагозите

Уважаеми колеги,

Екипът на Детската академия предлага на Вашето внимание възможности за консултации и обучение, свързани с актуални за Вас теми, или в областта на междуличностните отношения, въздействието на стреса и техники за справяне със стреса, превенция на бърн аут синдром, превенция и справяне с детската агресия.

За въпроси: 0888222863.