Хуманитарно отделение

Децата, които проявяват интерес към хуманитарните науки, ще имат възможност да изберат "своята специалност" и да развият заложбите и уменията си в сферата на:

1. езиците - древни или съвременни:
 • санскрит
 • библейски иврит
 • древноегипетски
 • древни езици на Междуречието
 • древни езици на Мала Азия
 • старогръцки
 • латински
 • старобългарски
 • български
 • руски
 • сръбски
 • румънски
 • гръцки
 • английски
 • френски
 • немски
 • италиански
 • испански
 • португалски
 • норвежки
 • датски
 • шведски
 • холандски
 • японски
 • китайски

2. литературата
3. историята
4. археологията
5. тракологията
6. археоастрономията
7. епиграфиката, нумизматиката и сфрагистиката
8. етнологията и фолклористиката
9. философията и етиката
10. реториката
11. правото
12. международните отношения
13. психологията
14. психотерапията


PHP
Notice: Trying to get property of non-object
in file /home/childrensacademy/www/www/appman/core/site.core.php on line 739
Notice: Trying to get property of non-object
in file /home/childrensacademy/www/www/appman/core/site.core.php on line 741