Новини

2023-01-14

Децата от България ще имат отново възможност да се включат в

Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,

Международната STEM Олимпиада (International STEM Olympiad) е създадена от екипа на Main Team Organization GmbH в Германия. Насочена е към учениците от 1. до 12. клас.

Олимпиадата се провежда в над 100 държави и има 4 категории: програмиране /Coding/ (за 2.-12. клас), математика (за 1.-12. клас), наука (за 1.-12. клас) и изкуство (за 2.-9.клас).

STEM /S(cience) - T(echnology) - E(ngineering) - M(ath)/ е учебна програма, базирана на философията за обучение на ученици в наука, технологии, инженерство и математика чрез интердисциплинарен и приложим подход. Вместо да се преподават тези четири предмета като отделни и различни теми, STEM подходът ги интегрира в цялостно обучение, базирано на приложения от реалния свят.Това, което отличава STEM подходът от традиционното научно и математическо образование, е комбинацията от преподаване и показване на учениците как научните методи могат да бъдат приложени в ежедневието. Той има за цел да научи учениците да мислят и се концентрира върху приложения от реалния свят чрез решаване на проблеми.

International STEM Olympiad е международна онлайн състезателна платформа, в която се състезават ученици от 1 до 12 клас, а въпросите са подготвени в съответствие с философията на STEM образованието.
Международната STEM олимпиада е олимпиада за ученици, които се интересуват от STEM, искат да достигнат до теми и въпроси, базирани на STEM, но и да изпитат вълнението от състезанието и получаването на награди на международна платформа.
Освен това, Международната STEM олимпиада предоставя на учениците интерактивни портали за обучение като ресурс за обучение. Учениците ще могат да видят как технологиите, както и традиционните методи на преподаване, допринасят за тяхното обучение.

Цел / Визия
Основата на състезанието и въпросите са изградени върху STEM философията (наука-технология-инженерство-математика). Основната цел на организацията е да промени гледната точка на учениците за живота с видове въпроси, които показват, че темите и формулите, които учениците са научили в часовете по природни науки, могат да се появят в реалния живот.
Очаква се гледната точка на учениците за живота да се промени благодарение на въпросите, произтичащи от ежедневието, и има за цел да ги отърве от въпроса „Каква е ползата от този предмет за мен?“ и да започнат да разбират по-добре стойността на уроците, преподавани в клас. В резултат на това учениците ще могат да подобрят уменията си с помощта на интерактивни симулации, базирани на технологиите, както и традиционните методи на преподаване.
Сред целите на организацията е да повиши интереса на учениците към науката и да повиши информираността по този въпрос чрез наградите, връчени в края на олимпиадата.

Концепция
Концепцията на Международната STEM олимпиада може да се изрази по следния начин:
Това е международно състезание за ученици от начално и средно ниво на образование.
STEM Olympiad осигурява онлайн състезания, както и присъствена STEM Olympiad Grand Final програма през летните месеци.

Въпросите за олимпиада са подготвени съгласно учебната програма STEM.
Фактът, че въпросите са взети от ежедневието, формира основата на концепцията и основната философия на организацията.

Ресурси за състезанията на ​International STEM Olympiad 2023

Brilliant 

Мисията на Brilliant е да вдъхновява и развива хората да постигат целите си в STEM - един човек, един въпрос и един малък ангажимент за учене наведнъж.
Brilliant дава възможност на страхотните учители да озарят душата на математиката, науката и инженерството чрез леки, интерактивни учебни изживявания. Курсовете на Brilliant изследват законите, които оформят нашия свят, издигайки математиката и науката от нещо, от което трябва да се страхувате, до едно прекрасно изживяване на насочвано откриване.
BRILLIANT предоставя 3-месечно безплатно членство на всеки участник в STEM Olympiad в категориите математика и природни науки от 4 до 12 клас.


Codementum

Codementum е платформа, създадена с основна цел за преподаване на кодиране на деца.
Codementum основно предоставя възможности за електронно обучение, целящи да формират основа за усъвършенствани компютърни умения, необходими на ниво основно и средно образование, чрез подобряване на уменията за алгоритмично мислене на учениците.
Codementum е базирана на игри онлайн платформа за електронно обучение със завършени изследователски и развойни дейности (базирано на възрастта ниво на обучение и т.н.), които се използват в частни и държавни училища за преподаване на алгоритъм и валиден език за кодиране. Има определена учебна програма и възможност за взаимодействие ученик-учител.
Codementum предоставя 6 месеца безплатно Premium членство на участниците в STEM Olympiad, за да подкрепи STEM образованието.


PhET Interactive Simulations
University of Colorado Boulder
Интерактивни PhET симулации
Университет на Колорадо Боулдър

Основан през 2002 г. от Нобеловия лауреат Карл Уиман, проектът PhET Interactive Simulations в Университета на Колорадо Боулдър създава безплатни интерактивни математически и природни симулации. Симулаторите на PhET се основават на обширни образователни изследвания и ангажират учениците чрез интуитивна среда, подобна на игра, където учениците учат чрез изследване и откриване.
PhET създава базирани на изследвания, достъпни ресурси за STEM образование, за да гарантира, че всички студенти могат да изпитат предимствата на интерактивните симулации на PhET.
Платформата PhET Interactive Simulations е безплатна и отворена платформа за всички ученици и учители. STEM Olympiad получи разрешение да популяризира логото на PhET, за да допринесе за STEM образованието и да облагодетелства повече ученици.

Участие в Олимпиадата

Олимпиадата се състои от три кръга:
1. Квалификационен кръг - online;
2. Финален кръг - online;
3. Best of the Best Глобален кръг - online, 
както и отделен Гранд Финал, който ще се състои през месец юли 2023 година в Париж, Франция. 

Квалификационните кръгове, които предстоят за всяка категория, са на следните дати:
1. категория Coding - 29.01.2023 г.;
2. категория Математика, Наука и Изкуство - 05.02.2023 г.

Всеки участник може да участва в квалификационния кръг от всяка категория.
Таксата за участие в квалификационен кръг е EUR 25 за категория Coding и EUR 20 за останалите категории. При отказ от участие заплатената такса не подлежи на възстановяване.
По време на състезанията се изисква включена камера през Zoom.

Задачите по математика за 1. клас не съдържат текстово условие.

За класиране за участие във финалния кръг е нужен резултат от минимум 10 нива за категория Coding и минимум 50 точки за останалите категории.

Всички участници ще получат Сертификат за участие в квалификационния кръг на Международната STEM олимпиада.

Финалният кръг за всяка категория ще се проведе на следните дати:
1. категория Coding - 19.02.2023 г.;
2. категория Математика, Наука и Изкуство - 26.02.2023 г.

Един ученик може да се състезава в до 2 категории във финалния кръг (с изключение на категорията Coding ). Участник, който се класира за глобалния кръг Best of the Best, може да продължи само в 1 от тези категории. Участието във финалния кръг е безплатно.

Всички участници ще получат Сертификат за участие във финалния кръг на Международната STEM олимпиада.
Отделно от това:
а) Първите 3 участници във всяка възрастова група и категория ще бъдат наградени със златен медал и Сертификат за постижения, които ще бъдат изпратени по пощата през септември 2023 г.;
б) Първите 10% от участниците във финалния кръг ще получат сертификат за дигитален златен медал и ще имат право да се явят на глобалния кръг на най-добрите от най-добрите (BOB).

Глобалният кръг е за участниците в категория Математика и Наука и ще се проведе на 02.04.2023 година. Участието в глобалния кръг е безплатно.

Таксата за участие в квалификационен кръг се заплаща през сайта на Олимпиадата https://stemolympiad.org/, след направена регистрация.
Участието в Олимпиадата също е през сайта на Олимпиадата. 

Времето за работа във всеки от трите кръга на Олимпиадата е 70 минути.
Въпросите за категория Coding са 30 и в квалификационния, и във финалния кръг. Въпросите за категория Математика, Наука и Изкуство са 25  и в квалификационния, и във финалния кръг.
Въпросите за категория Математика и Наука в глобалния кръг са 30.

Времевият интервал на квалификационния кръг е 15 часа в съответния ден и всеки ученик може да избере кога да влезе в своя акаунт и да се включи в състезанието.
Времевите интервали на финалния кръг са както следва:
1. от 9.00 часа - категория Математика;
2. от 11. 00 часа - категория Наука;
3. от 13. 00 часа - категория Изкуство.
Посочените часове са в българско време.
За категория Coding ще има допълнителна информация.

Подробна информация за програмата, по която са съставени въпросите във всяка категория, може да намерите на https://stemolympiad.org/subjects/.

Подробна информация за отделните категории на Олимпиадатаще намерите на https://stemolympiad.org/categories/.

Задачите от предишните издания на Олимпиадата може да намерите на https://stemolympiad.org/past_papers/.

Информация за безплатните ресурси и създаването на акаунт за обучение е публикувана на https://stemolympiad.org/resources/.

Подробни насоки за регистрацията са публикувани на https://stemolympiad.org/registration_guidelines/.

За всички въпроси, които възникнат, може да се свържете с нас на телефон 0888222863.

Моля, последвайте и Фейсбук страницата International STEM Olympiad Bulgaria на адрес https://www.facebook.com/InternationalSTEMolympiadBulgaria, за да следите всички новини, свързани с Олимпиадата.