Новини

2020-09-30

XXVI Математическо състезание "Хитър Петър"

Уважаеми родители,

На 10.10.2020 г., събота, от 11.00 часа ще се проведе XXVI Математическо състезание "Хитър Петър" за учениците от 2. до 8. клас.

Състезанието е с продължителност 90 минути. Състезателните теми са за 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас и обща тема за 7.–8. клас. Всяка тема включва 10 тестови задачи с избираем отговор и 5 задачи на Хитър Петър със свободен отговор. От предложените 5 отговора на тестовите задачи точно един е верен. За верен отговор на задачи от 1 до 5 се дават по 2 точки, на задачи от 6 до 10 се дават по 4 точки и на задачи  от 11 до 15 се дават съответно 6, 7, 8, 9 и 10 точки. За непосочен отговор не се дават точки, а за грешен отговор се отнема 1 точка.  Към получените точки се добавят още 15 бонус точки, за да няма в класирането ученици с отрицателен брой точки.

ВАЖНО!!!

Регламентът на състезанието „Хитър Петър“ предвижда публикуване на резултатите на участниците на интернет страницата на състезанието. Който не желае резултатите на детето му да се публикуват, трябва да представи на съответния локален организатор оригинал на декларация, подписана от родител.

Детската академия е локален организатор на състезанието. То ще се проведе присъствено, при спазване на необходимите мерки за ограничаване на риска от разпространение на COVID-19.

За участие е необходимо в срок до 18.00 часа на 07.10.2020 г. да попълните и изпратите следната регистрационна форма: 
Таксата за участие е 10 лева и се заплаща в същия срок по банков път, по следната сметка:
Титуляр: ОЦ "Алберт Айнщайн"
Банка: Първа инвестиционна банка
IBAN: BG54FINV91501017458150
BIC: FINVBGSF
Вид валута: BGN
Основание: име и фамилия на детето, ХП

Допълнителна информация за организацията на състезанието ще изпратим по имейл на всички родители, които са заплатили такса правоучастие.


За повече информация: 0888222863.