Медицинско обслужване

МЕДИЦИНСКОТО И ДИАГНОСТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ВКЛЮЧВА:

1. ежедневен филтър и грижи, извършвани от медицинската сестра;
2. преглед от дентален лекар и снемане на зъбен статус - два пъти в годината;
3. логопедичен филтър при постъпване в градината и работа с логопед при необходимост;
4. скрининг за гръбначни изкривявания - веднъж годишно; при констатиране на опасност от деформации в спортната програма на детето, под ръководството на специалист, се въвеждат допълнителни часове по психомоторика, изправителна гимнастика и/или плуване.
5. скрининг за очни заболявания - веднъж годишно;
6. работа с психолог - при необходимост.